Corona protocol stichting de knuffelkonijntjes op locatie.

Protocol tijdens de bezoeken in corona tijd voor
Stichting de Knuffelkonijntjes.

Dit protocol is een aanpassing met betrekking tot de corona maatregelingen.
De afgelopen periode hebben wij onderzocht hoe de bezoeken toch kunnen plaats vinden op een corona-proof wijze.
Wij hebben ons laten informeren en adviseren door het RIVM en onder andere dierenartsen. Vervolgens hebben wij met het bestuur een protocol opgesteld.
Corona heeft verschillende vormen.
Honden en katten worden daar al standaard voor ingeënt.
Bij konijnen is hier geen sprake van.
Het corona Covid -19 is, tot zover bekend, niet overdraagbaar door konijnen.

 Zowel de deelnemers als de begeleiders hebben een mondkapje op.
 De deelnemers/ begeleiders houden houden zoveel mogelijk 1,5 m afstand.
 Wij hebben en gebruiken desinfecteer middel.
de konijnen worden vooraf gesprayd met speciaal desinfectiemiddel, rekening houdend met het dierwelzijn.
de vervoersmanden en aanhanger wordt ook eerst gedesinfecteerd voor de konijnen er in gaan
 Wanneer een van de konijnen-begeleiders symptomen heeft zoals verkouden, koorts/benauwd ,
zal desbetreffende begeleider niet mee gaan naar de bezoeken.
 Op het moment dat een van de deelnemers of hun begeleiders deze symptomen heeft verzoeken wij dat deze ook niet aanwezig zijn bij ons bezoek.

Het bestuur Stichting de Knuffelkonijntjes.