inschrijfformulier Donateur Stichting de Knuffelkonijntjes

Ik wordt donateur van Stichting de Knuffelkonijntjes in 2021 voor ………………….per jaar.

(minimaal 20 euro) ( invullen wat van toepassing is) Het bedrag kan gestort worden op bankrekeningnummer: NL92RABO0304824003 tnv stichting de knuffelkonijntjes

u kan het ook overmaken via de doneerknop op deze site, pagina 1

Naam en voorletters:

Straatnaam en huisnummer:

Postcode: Woonplaats:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

handtekening: ………………………………………….. datum:

Graag ontvang ik de nieuwsbrieven van onze stichting: ja / nee

(doorstrepen wat niet van toepassing is)

 

dit formulier graag terugsturen naar:

ANBI Stichting de knuffelkonijntjes

Luzacware 22

8014 PG Zwolle